สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ข้าวทับทิมชัยนาท - ชัยนาท

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ชัยนาท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


ขนาดสินค้า : 22x12x5 cm/ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม
หน่วยนับ : กิโลกรัม

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ชัยนาท

ที่อยู่:
304/40 ถ.ลูกเสือ2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
Facebook:
Line: