19/02/2564

โครงการเครื่องสีข้าวครัวเรือน "พร้อมสี"


จากงานวิจัย สู่เครื่องสีข้าวครัวเรือนต้นแบบ

             เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในผลงานการวิจัยโครงการเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 มาพัฒนาและต่อยอดเป็นเครื่องสีข้าวครัวเรือน โดยมีเป้าหมายหลักที่สำคัญ คือ

 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในระยะยาว ผ่านการพัฒนาเครื่องสีข้าวสำหรับผู้บริหาร (Food Service และครัวเรือน) ให้สามารถขัดสีข้าวได้ในเวลาและปริมาณที่ต้องการ
 2. สร้าง Supply Chain ข้าวเปลือกอบแห้งเพื่อรองรับเครื่องสีข้าว
 3. สร้างช่องทางการขายใหม่ให้กับชาวนา สามารถขายข้าวได้ตรงกับผู้บริโภคในราคาที่สูงขึ้น

 


             จากผลงานวิจัยดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา อินทรวิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทีมงาน นำมาพัฒนาและต่อยอดภายใต้ทุนสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จนเกิดเป็นเครื่องสีข้าวต้นแบบ 2 รุ่น ได้แก่ เครื่องสีข้าวสำหรับครัวเรือน หรือแบบพกพา และเครื่องสีข้าวสำหรับครัวเรือนระดับชุมชน 

             “เครื่องสีข้าวทั้ง 2 ตัว แปลงร่างมาจากเครื่องสีข้าวครัวเรือน แต่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยมีจุดเด่นเน้นให้รองรับข้าวทุกสายพันธุ์ มีตะแกรง 3 ตะแกรง รองงรับข้าวสายพันธุ์หลักในไทย ได้แก่ ข้าวก่ำ หรือข้าวลืมผัว ซึ่งมีเมล็ดดข้าวขนาดใหญ่ ป้อม และเปลือกแข็ง รวมถึงข้าวมาตรฐานอย่างข้าวหอมมะลิ  ข้าวเมล็ดเล็กแปลือกบางอย่างข้าวสังข์หยด” รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา กล่าว

             จุดเด่นที่สำคัญของเครื่องสีข้าวครัวเรือน คือ มีขนาดกะทัดรัด พกพาง่าย สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่กลุ่มเกษตรกรในระดับชุมชน ระดับครัวเรือน และระดับบุคคลได้ ตลอดจนสามารถสีข้าวได้หลากหลายชนาด เนื่องจากเมล็ดข้าวแต่ละพันธุ์มีขนาดที่ไม่เท่ากัน โดยออกแบบมาเพื่อปรับขนาดได้ทั้งข้าวขาว ข้าวกล้อง ตามความต้องการ รวมถึงผู้บริโภคสามารถรับประทานข้าวที่อุดมด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์อีกด้วย

พัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง
             ภายหลังจากได้เครื่องสีข้าวครัวเรือนต้นแบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ยังเดินหน้าต่อยอดและพัฒนาเครื่องสีข้าวครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง พร้อมผสานความร่วมมือกับ บริษัท นาทวีเทคโนโลยี่ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องสีข้าวมากกว่า 20 ปี พัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดกระทัดรัด เหมาะสำหรับการสีข้าวในครัวเรือน จนสามารถออกวางจำหน่ายได้อย่างเป็นทางการในช่วงเดือน กรกฎาคม 2562

             โดยยังคงยึดมั่นเป้าหมายสำคัญ ในการผลักดันให้เกิดห่วงโซ่อุปทานใหม่  มุ่งเน้นการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ให้แก่เกษตรกร  สามารถจำหน่ายข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองตรงให้แก่ผู้บริโภคในราคาที่สูงกว่าการขายในรูปแบบเดิม  นอกจากนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีทักษะการผลิต  การอบแห้ง คัดเลือก บรรจุและขนส่งให้มีคุณภาพก่อนส่งตรงถึงผู้บริโภค  นับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยตรงอีกด้วย

             เครื่องสีข้าวครัวเรือน “พร้อมสี” สามารถเปลี่ยนข้าวเปลือกเป็นข้าวสารได้ภายใน 5 นาที เน้นการใช้ชีวิตตามวิถีพอเพียง กล่าวคือ สีข้าวเมื่อต้องการบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะกับการบริโภคแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ความสดใหม่คงคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน

             บริษัทฯ ยังผสานความร่วมมือกับเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีระดับจังหวัด และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ รับซื้อข้าวเปลือกและข้าวสารจากชุมชนทั่วประเทศ รวม 15 สายพันธุ์ มาบรรจุขวดๆ ละ 300 กรัม พร้อมจัดจำหน่าย ณ RICE LAB สามย่านมิตรทาวน์ พร้อมมุ่งมั่นทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับข้าวไทยให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาต่อยอดเครื่องสีข้าวครัวเรือนขนาดกลาง จุดกระจายข้าวเปลือกพร้อมกับการสีข้าวสด เพื่อให้คนเมืองและคนไทยมีโอกาสได้รับประทานข้าวไทยหลากหลายสายพันธุ์ ได้เห็นคุณค่าข้าวไทยพันธุ์พื้นเมืองต่างๆ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ข้าวไทยให้ลูกหลานและคนรุ่นใหม่ได้รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

Spec เครื่อง

 • น้ำหนัก :                       20 กิโลกรัม
 • กว้าง/ลึก/สูง :                32x35x42 เซนติเมตร  
 • กำลังการผลิต :              10-15  กิโลกรัมข้าวเปลือก / ชั่วโมง (น้ำหนักข้าวเปลือก)
 • กำลังมอเตอร์ :               1/3 แรงม้า 220 โวลต์ (สามารถเสียบปลั๊กไฟบ้าน ใช้งานได้ทันที)

 

สมรรถนะของเครื่องสีข้าวครัวเรือน

 • เครื่องสีข้าวขาว  สามารถเปิดใช้งานต่อเนื่อง ไม่เกิน 30 นาที                                         
 • ประมาณการอายุการใช้งานของอะไหล่สึกหรอ                                        
 • ตะแกรงขัดข้าว 300-400 กิโลกรัมข้าวเปลือก                                         
 • แกนขัดข้าว  600-800 กิโลกรัมข้าวเปลือก                                                              
 • สายพาน ประมาณ 1 ปี (ประมาณการใช้งานเฉลี่ยวันละ 1 กิโลกรัมข้าวเปลือก  )            

 

การบริการหลังการขาย                       

 • การรับประกันสินค้า 1 ปี
 • การรับประกันเฉพาะตัวเครื่องไม่รวมอุปกรณ์สึกหรอ อาทิเช่น ตะแกรงขัดข้าว แกนขัดข้าว สายพาน ลูกปืน
 • มอเตอร์ รับประกัน 1 ปี  (ซ่อมแซม/แก้ไข)
 • ในระหว่างการรับประกัน ไม่มีค่าบริการในการซ่อมแซม ยกเว้นค่าอะไหล่สึกหรอ และค่าขนส่ง
 • คุณภาพข้าวสารที่สีได้จากตัวเครื่อง อาจแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ข้าวและคุณภาพของข้าวเปลือก  
 • นโยบายเปลี่ยนคืนสินค้ารับประกันความพึงพอใจภายใน 14 วัน( เฉพาะกรณีสินค้าเสียเนื่องจากการผลิต)

 

จุดรับบริการส่งซ่อม

 • ร้านประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 1 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ถนนรัชดาภิเษก)
 • บริษัท นาทวีเทคโนโลยี่ จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

สอบถามข้อมูลและติดต่อสั่งซื้อ (เครื่องสีข้าวพร้อมสี และข้าวเปลือกอินทรีย์)

 • บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม ( ประเทศไทย ) จำกัด  โทร. 063-737-2548