แผ่นพับข้อมูลประชารัฐรักสามัคคี

ดาวน์โหลด 4.73 MB

คู่มือเล่ม 2 เติมชีวิตให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด

ดาวน์โหลด 6.35 MB

คู่มือเล่ม 1 ประชารัฐรักสามัคคี

ดาวน์โหลด 7.22 MB

คู่มือเล่ม 3 คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลด 9.13 MB

PRS_Annual Report_2559

ดาวน์โหลด 41.15 MB

ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี60

ดาวน์โหลด 20.13 MB

คู่มือเล่ม 4 คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด 47.35 MB

CommunityBased Economic Development

ดาวน์โหลด 43.25 MB

หนังสือผ้าขาวม้าทอใจ สืบสานเส้นใยแห่งการแบ่งปัน ปี61

ดาวน์โหลด 38.15 MB

คู่มือเล่ม 5 คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พ.ศ. 2561-2562

ดาวน์โหลด 62.91 MB

หนังสือผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ปี62

ดาวน์โหลด 53.27 MB

คู่มือเล่ม 6 คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พ.ศ. 2562-2563

ดาวน์โหลด 55.15 MB

ผลงานผ้าขาวม้า ที่ผ่านการคัดเลือก 69 ชุมชน

ดาวน์โหลด 20.14 MB

รายละเอียดคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565 ฉบับเต็ม

ดาวน์โหลด 2.21 MB

รายละเอียดพระราชกฤษฎีกาฉบับเต็ม อ่านได้ตาม

ดาวน์โหลด 163.59 KB

คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พุทธศักราช 2566

ดาวน์โหลด 33.71 MB

รายละเอียดกฎกระทรวงฉบับเต็ม

ดาวน์โหลด 111.15 KB

คู่มือเล่ม 7 คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พ.ศ. 2563-2565

ดาวน์โหลด 36.86 MB

หนังสือผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ปี65

ดาวน์โหลด 33.81 MB