โครงการของเรา

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2563

ปี 2563              สำหรับในปีนี้ โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ยังคงผสานความมือกับโครงการสนับสนุนกิจกรรม ของสถาบันการศึกษา EISA (Educational Instituted Support Activities) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Creative Young Designer อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังร่วมกับ......อ่านต่อ
01/03/2564

โครงการเครื่องสีข้าวครัวเรือน "พร้อมสี"

จากงานวิจัย สู่เครื่องสีข้าวครัวเรือนต้นแบบ              เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  นายมีชัย วีระไวทยะ ประธาน......อ่านต่อ
19/02/2564

ร้านประชารัฐรักสามัคคี

             ร้านประชารัฐรักสามัคคี โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาช่องทางการขายระดับประเทศ โดยใช้เป็นศูนย์รวมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีแบบถาวร เปิดดำเนินการมาตั้ง......อ่านต่อ
07/10/2563