โครงการของเรา

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2564

ปี 2564        สำหรับในปี 2564 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2565 “Creative Young Designer”  นอกเหนือจะต่อยอดความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ของใช้ และของที่ระลึกแล้ว ยังมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาด้านการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย......อ่านต่อ
01/08/2565

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2563

ปี 2563              สำหรับในปีนี้ โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ยังคงผสานความมือกับโครงการสนับสนุนกิจกรรม ของสถาบันการศึกษา EISA (Educational Instituted Support Activities) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Creative Young Designer อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังร่วมกับ......อ่านต่อ
01/03/2564

โครงการเครื่องสีข้าวครัวเรือน "พร้อมสี"

จากงานวิจัย สู่เครื่องสีข้าวครัวเรือนต้นแบบ              เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  นายมีชัย วีระไวทยะ ประธาน......อ่านต่อ
19/02/2564