04/10/2565

โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตศิลป์ไทย” จัดงาน “ผ้าขาวม้าทอใจ 2565” ภายใต้แนวคิด “ผ้าขาวม้าพาสุข”


จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับงาน “ผ้าขาวม้าทอใจ” หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” ที่เป็นการผนึกกำลังของภาคีเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สถาบันการศึกษาในเครือของโครงการ Eisa (Education Institute Support Activity) สโมสรฟุตบอล ตลอดจนชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าจากทั่วประเทศ

      สำหรับในปีนี้งาน “ผ้าขาวม้าทอใจ 2565” จัดขึ้น เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้อง SX Grand Plenary Hall ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “ผ้าขาวม้าพาสุข” ที่สื่อถึงความสุข สุขใจทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ และเกิดความสุขแก่สังคมที่สามารถนำผ้าขาวม้าทอมือไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยมี คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และประธานคณะกรรมการโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย คุณปภัชญา สิริวัฒนภักดี คุณอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย คุณ​ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย คุณสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จัดการโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ตลอดจนคณะผู้บริหารจากภาคส่วนต่างๆ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

      ภายในงานนอกจากจะมีการสรุปภาพรวมในการทำงานตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ยังมีพิธีส่งมอบผลงานการออกแบบผ้าขาวม้าในกิจกรรม Creative Young Designers Season 2 ปี 2564 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม Creative Young Designers Season 3 ปี 2565 และแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบเรื่องแต่งกายจากผ้าขาวม้าของนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ในการแสดงชุด “The future is bright” อีกด้วย

(ขอขอบคุณภาพจาก   Dailynews – เดลินิวส์ออนไลน์)