07/10/2563

ร้านประชารัฐรักสามัคคี


             ร้านประชารัฐรักสามัคคี โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาช่องทางการขายระดับประเทศ โดยใช้เป็นศูนย์รวมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีแบบถาวร เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลาย        ไตรมาสที่ 3 ของ 2560 ณ อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-18.00 น.

             นอกจากดำเนินการขายปลีกผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านหน้าร้าน และผ่านช่องทาง Online แล้ว ยังมีการเชื่อมโยงเข้าสู่องค์กรขนาดใหญ่ ในการจัดทำสินค้าของที่ระลึกรูปแบบ Made to Order เพื่อใช้ในงานสัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมไปถึงกระเช้าของของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ

             ในช่วงปลายปี 2564 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มขยายพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จากร้านประชารัฐรักสามัคคี ไปสู่การทำงานร่วมภาคีเครือข่ายภาคเอกชน โดยเริ่มจาก ร้านเสือใต้ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นร้านอาหารในเครือ Spice of Asia โดยการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนจากชุมชนต่างๆ มาจัดแสดงและจำหน่ายในร้าน นอกจากนี้ยังนำวัตถุดิบชุมชนมาประกอบอาหารให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการอีกด้วย

             นับตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ร้านประชารัฐรักสามัคคี สนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมแล้วกว่า 271,565 รายการ จาก 710 ชุมชน  ประกอบไปด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ประกอบด้วย สินค้าบริโภคประเภทอาหารและเครื่องปรุง / สินค้าบริโภคประเภทเครื่องดื่ม / ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ / สินค้าอุปโภคในครัวเรือน / สินค้าอุปโภคส่วนตัว  สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไปแล้วรวมกว่า 22 ล้านบาท