ข่าวสารของเรา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตศิลป์ไทย” จัดงาน “ผ้าขาวม้าทอใจ 2565” ภายใต้แนวคิด “ผ้าขาวม้าพาสุข”

จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับงาน “ผ้าขาวม้าทอใจ” หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” ที่เป็นการผนึกกำลังของภาคีเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย บริษั......อ่านต่อ