ข่าวสารของเรา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

E-News ฉบับที่ 005 ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

พร้อมกรอกข้อมูล และยื่นเอกสารประกอบผ่านทาง “ระบบจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมทางอิเล็กทรอนิกส์” https://eregist.osep.or.th/ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 31 พฤษภาคม 2565  โดยสามารถส่งใบสมัครผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ https://bit.ly/3wLyo91 กำหนดป......อ่านต่อ
06/05/2565