ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

กระเป๋าผ้าขาวม้าพาสุข VIP พร้อมข้อความ อิมปานิ - ราชบุรี


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

"กระเป๋าผ้าขาวม้าพาสุข พร้อมข้อความ ผ้าแคนวาส 14 oz ตกแต่งผ้าขาวม้า ด้านบนมุมขวา รีด Fex Logo โครงการผ้าขาวม้า"

รหัสผลิตภัณฑ์ : 770330081
แบรนด์ : อิมปานิ
ขนาดสินค้า : "ผ้าแคนวาส 14 oz ตกแต่งผ้าขาวม้า ขนาดกว้าง 15 cm ยาว 35 cm สูง 28 cm"
หน่วยนับ : ใบ

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand