25/09/2562

โครงการเครื่องสีข้าวครัวเรือน


โครงการเครื่องสีข้าวครัวเรือน
                   บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ได้ดำเนินโครงการ“เครื่องสีข้าวครัวเรือน” ร่วมก้บบริษัทนาทวีเทคโนโลยี่ จำกัด  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องสีข้าวเป็นระยะเวลานาน  โดยได้มีการร่วมกันผลิตเครื่องสีข้าวครัวเรือนขึ้นมา  เพื่อจะเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงข้าวเปลือกสดจากเกษตรกรสู่ครัวเรือน มีขนาดกระทัดรัด ใช้งานง่าย ปลอดภัย  และใช้ได้กับข้าวหลากหลายสายพันธุ์ การพัฒนานวัตกรรม “เครื่องสีข้าวครัวเรือน” เพื่อจะช่วยสร้างช่องทางขายใหม่ให้กับชาวนาที่ผลิตข้าวคุณภาพสูงรวมถึงข้าวพันธุ์พื้นถิ่นต่างๆ  และประชาชนมีทางเลือกในการเลือกซื้อข้าวได้หลากหลายสายพันธุ์และส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรง
เครื่องสีข้าวครัวเรือนขนาดเล็ก ออกแบบเพื่อใช้ในครัวเรือน ขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสีข้าวเพื่อบริโภคเองภายในครัวเรือนเพื่อให้ได้คุณประโยชน์ของข้าวสูงสุด   โดยเครื่องสีข้าวในครัวเรือนที่สามารถเปลี่ยนข้าวเปลือกจากชาวนาเป็นข้าวสารได้ภายใน 1- 5 นาที ด้วยข้าวไทยพันธุ์ต่างๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงหลากหลายชนิด การันตีคุณภาพที่ส่งตรงจากชาวนาไทยเพิ่มทางเลือกให้กับการรับประทานเพื่อสุขภาพของคนเมือง การใช้ประโยชน์ของเครื่องแบบครัวเรือนนี้ เน้นการใช้ชีวิตตามวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียงกล่าวคือ สีข้าวเมื่อต้องการบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะกับการบริโภคแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ความสดใหม่ของข้าวและยังคงวิตามินและสารอาหารอย่างครบถ้วน  
                                                
                   เพื่อให้ผู้บริโภคในเมืองซึ่งไม่สามารถหาแหล่งจัดหาข้าวเปลือกพร้อมสีได้  บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ได้ร่วมมือกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประจำจังหวัดและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์  ดำเนินการผลิตข้าวเปลือกและข้าวสารพร้อมขายให้กับผุ้บริโภค  โดยได้มีการรับซื้อข้าวเปลือกและข้าวสารจากชุมชนทั่วประเทศ บรรจุใส่ขวดๆละ  300 กรัม  เหมาะกับครอบครัวเล็กทานได้  2 ท่านต่อมื้อ ทานได้จำนวน 2 มื้อ  คุณค่าของข้าวสีสด  จะได้สารอาหารและรสชาดอย่างเต็มที่   มีความเหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม กว่าข้าวที่ผ่านการขัดสีและเก็บไว้เป็นเวลานาน
  หากท่านใดสนใจจะสั่งซื้อเครื่องสีข้าวครัวเรือน สามารถสั่งซื้อเครื่องพร้อมข้าวเปลือกและข้าวสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม ( ประเทศไทย ) จำกัด  โทร 02-785-5029 , 063-737-2548