สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ คางหมูมีโบว์ - เพชรบุรี

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

76.049.003B
76 : เพชรบุรี
049 : กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์
003 : กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ คางหมูมีโบว์ เพชรบุรี
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก 400 กรัม
 ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

ที่อยู่:
5 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120