ข่าวสารแนะนำ

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

สุขสยาม สวัสดีความสุข ๒๕๖๔ วันนี้ ถึง ๓ มกราคม ๖๔

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
25/12/2563
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

ข้าวแดนสยาม เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
03/12/2563
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

ภาพบรรยากาศงานพิธีเปิดงานผ้าขาวม้าทอใจ 2563 เมืื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
27/10/2563
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

พิธีมอบรางวัลการประกวด  Pakaoma Rebranding Project

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
27/10/2563
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

ร้านประชารัฐรักสามัคคี

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
07/10/2563
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

New Normal นางงามวิถีใหม่ใส่ใจสุขภาพ

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
31/07/2563

โครงการของเรา

ร้านประชารัฐรักสามัคคี

          ร้านประชารัฐรักสามัคคี โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาช่องทางการขายระดับประเทศ โดยใช้เป็นศูนย์รวมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีแบบถาวร เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลาย ไ......อ่านต่อ
07/10/2563

โครงการสะพายสายแนว

โครงการสะพายสายแนว           เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายน 61 โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่าย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลงพื้นที่เพื่อให้องค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพชุมชนในด้านเทคนิคการทอ รูปแบบ สีสัน สร้าง......อ่านต่อ
20/01/2563

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย           โครงการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย”  เป็นความร่วมมือกันของ 6 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมห......อ่านต่อ
20/01/2563

โครงการเครื่องสีข้าวครัวเรือน

โครงการเครื่องสีข้าวครัวเรือน                    บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ได้ดำเนินโครงการ“เครื่องสีข้าวครัวเรือน” ร่วมก้บบริษัทนาทวีเทคโนโลยี่ จำกัด  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องสีข้าวเป็นระย......อ่านต่อ
25/09/2562

ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2562

ปี 2562             ก้าวสู่วาระที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียน ในปีนี้โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” จึงบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน  โดยมุ่งเน้นการสร้างช่องทางการ......อ่านต่อ
29/05/2562

ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2561

ปี 2561              Link Youtube: ประมวณภาพโครงการ ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถ์ไทย ปี 2561               นับตั้งแต่โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา ได......อ่านต่อ
29/05/2562

ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2559-2560

ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2559-2560             “ผ้าขาวม้า” เป็นผ้าท้องถิ่นของไทยที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำวันมาช้านาน ชุมชนหลายร้อยแห่งทั่วประเทศต่างยึดถือการทอผ้าขา......อ่านต่อ
15/05/2562

นับเป็นโครงการระดับประเทศในลำดับแรกที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด                         “สานพลังเพื่อบ้านเกิด” นับเป็นโครงการระดับประเทศในลำดับแรกที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประ......อ่านต่อ

การระดมสมองและพลังใจ
จะทำให้เราก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้
และนี่คือจุดเริ่มตันของ “ประชารัฐ”

เกี่ยวกับประชารัฐ