สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

436310021 : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวฮางงอก จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่ที่บริษัทไทยเบฟร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพ ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 บริษัท เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีเป็นอินทรีย์ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาการผลิตจากโรงสีที่ผลิตได้ 600 กิโลกรัม เพิ่มเป็น 1,000 กิโลกรัม พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างแบรนด์ชุมชน ชื่อว่า แบรนด์ มีสุข ข้าวหอมมะลิ 105 สรรพคุณและประโยชน์ของข้าวหอมมะลิ 1. เนื่องจากในข้าวหอมมะลิมีสารตัวหนึ่งชื่อว่า Gamma –Orzanol ซึ่งสารตัวนี้มีคุณสมบัติในการช่วยลดระด
ข้าวเม่าแห้งคืนรูป หุงเหมือนข้าวปกติ มี Gama Oryzanol สูงกว่าข้าวกล้อง ( 1 กรัมข้าวตัวอย่าง ข้าวเม่าแห้งมี Gama Oryzanol 600 ไมโครกรัม /ข้าวกล้องมี Gama Oryzanol 30-70 ไมโครกรัม) นวัตกรรมข้าวเม่าแห้งอินทรีย์ เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 : Rice Innovation Awards 2017 จัดโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลงานวิจัยนี้ได้นำมาแก้ปัญหาวิถีการบริโภคข้าวเม่าของคนอิสานที่หารับประทานได้เฉพาะฤดูการเก็บ
อุบลราชธานี
ข้าวอินทรีย์ จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีตำบลบุฤๅษี ต.บุฤาษี
สุรินทร์
ข้าวอินทรีย์ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หนองสูงใต้ ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ข้าวอินทรีย์มีประโยชน์มากมายต่อร่างกายและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของ แคลเซียม เหล็ก วิตามินอี และคุณค่าทางทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณและปลอดภัยจากสารเคมี Organic Thailand TAS:53966
มุกดาหาร
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมนกกระเรียน บ้านสวายสอ ข้าวคุณภาพสูงอัตลักษณ์หนึ่งเดียวของบุรีรัมย์แห่งเดียวของประเทศไทย ที่นกกระเรียนพันธุ์ไทย สัตว์ที่ถูกบันทึกว่าสูญพันธุ์ไปแล้วกว่า 50 ปี ได้กลับมาอาศัยขยายพันธุ์ตามธรรมชาติอีกครั้งด้วยขบวนการทำนาอินทรีย์ ที่ใส่ใจต่อชีวิตและธรรมชาติ จึงได้ข้าวที่สะอาด หอม อร่อยมีคุณค่าทางอาหาร พร้องทั้งช่วยปกป้องระบบนิเวศยั่งยืน
บุรีรัมย์
ข้าวเม่าคือ อาหารพื้นถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ผลิตสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากโบราณสู่งานวิจัย แต่เนื่องจากข้าวเม่าแบบดั่งเดิมมีอายุการเก็บรักษาสั้น 3-5วันเนื้อสัมผัสกลิ่นและรสชาดก็จะเปลี่ยนและเกิดเชื้อราง่ายเนื่องจากมีความชื่นเยอะทางคณะเกษรตศาตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้ค้นคว้าวิจัยข้าวเม่าเพื่อให้มีอายุเก็บรักษาได้นานและมีจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีจนได้ผลงานวิจัยชื่อข้าวเม่าแห้งกึ่งสำเร็จรูปหรือข้าวเม่าแห้งคืนรูปโดยได้ถ่ายทอดองค์ความรุ้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าแห
อำนาจเจริญ