ติดต่อ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand

อัตลักษณ์และความโดดเด่นของชุมชน

คงเสน่ห์ด้วยวิถีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่มีเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม นักท่องเที่ยวจะได้ไหว้พระขอพรหลวงพ่อเต่า นั่งซาเล้ง ตะลุยชุมชน ชมวิถีชีวิต 3 น้ำ 9 นา ลิ้มรสอาหาร 5 หมู่บ้าน ชมสาธิตและร่วมทำเสื่อกกจันทบูร เดินชุมตลาดสี่มุมเมรุ ตลาดที่ไม่กลัวความตาย

เชิงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดบางสระเก้า


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชุมชนสวรรค์บนดิน ถิ่นบางสระเก้า (ดินแดน 3 น้ำ 9 นา) เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำที่เชื่อมสู่ทะเล ป่าชายเลน โดยชาวบ้านมีอาชีเกี่ยวข้องกับการทอเสื่อ ทำนา ทำสวนผลไม้ และการประมงพื้นบ้าน อย่างที่เรียก 3 น้ำ 9 นา คือ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย พร้อมทำนาข้าว นากก นาบ่อ นาบัว นาถั่ว นาข้าวโพด นามะพร้าว นามะนาว และนากุ้ง
ช่วงเดือนท่องเที่ยว : ทั้งปี
เวลาทำการ : 8:00 - 17:00

ข้อมูลที่พัก
อัตราค่าบริการ
ที่พัก/โฮมสเตย์ : 300-800 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก : เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, ตู้เย็น, เตียง, ผ้าห่ม, ปลั๊กไฟ, Wifi, ห้องน้ำ, สบู่, แชมพู, ผ้าเช็ดตัว, น้ำร้อน, ที่จอดรถ
สัญญานโทรศัพท์ : AIS / DTAC / TRUE