โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

“ผ้าขาวม้า” เป็นผ้าท้องถิ่นของไทยที่มีมายาวนานกว่า 500 ปี เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำวันมาช้านาน และมีหลายชุมชนที่ยึดถืออาชีพทอผ้าขาวม้าเพื่อเลี้ยงชีพมาหลายชั่วอายุคน  ผ้าขาวม้าของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านวัตถุดิบ ...อ่านต่อ
14/02/2560

โครงการ "ลำไย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่" โดยประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด 1 ใน 76 บริษัทประชารัฐรักสามัคคี ที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ดำเนินงานโดยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)...อ่านต่อ
24/01/2560

This Pakaoma Garland

This Pakaoma Garland is the product of a collaboration between two rural communities in the North-Eastern part of Thailand in Kalasin and Amnart Charoen provinces. Sized at 1X2 metres, the Pakaoma is made from hand-dyed yarns and is woven manually by the housewife community of  “Baan......อ่านต่อ
01/12/2559