สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

ที่รองจานเสื่อกก อู่ต่อเรือ


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แผ่นรองจานทำจากเสื่อกก

รหัสผลิตภัณฑ์ : 222340051
ขนาดสินค้า : ขนาด : 12x18 นิ้วน้ำหนัก : 100 กรัม
หน่วยนับ : ผืน

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand