สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

มาลัยกรผ้าขาวม้าจิ๋ว สีชมพู


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ทำจากผ้าขาวม้าแบ่ง 4 ส่วน แล้วนำมาพับเป็นมาลัยกร

รหัสผลิตภัณฑ์ : 337340008
ขนาดสินค้า : 20x36 นิ้ว
หน่วยนับ : พวง

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand