ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

เสื้อคอวีผ้าภูอัคนี


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผ้าภูอัคนีทอมือ ย้อมดินภูเขาไฟ แปรรูปเป็นเสื้อผ้า

รหัสผลิตภัณฑ์ : 331330001
ขนาดสินค้า : Size S M L
หน่วยนับ : ตัว

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand