ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ผ้าขาวม้าทอมือ ลายตาราง ขาวเหลือง


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตจากผ้าฝ้าย ทอมือ ลายผ้าขาวม้า ตารางใหญ่

รหัสผลิตภัณฑ์ : 337130103
ขนาดสินค้า : 80x200 cm
หน่วยนับ : ผืน

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand