สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

ตะกร้าทรงรี ก้น 11x15 นิ้วปาก 13x16 นิ้วสูง 7.5 นิ้ว-อ่างทอง


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตจาก ผักตบชวา

รหัสผลิตภัณฑ์ : 615340030
ขนาดสินค้า : ขนาด ก้น 11 x 15 นิ้ว
หน่วยนับ : ใบ

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand