สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

กล้วยกรอบ FLYING 50g บ้านดอนทอง


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กล้วยหอม อบกรอบ รสกล้วยสุก ผลิตจาก กล้วยหอมสุก จึงทำให้รสชาติ ของกล้วยนั้น อมเปรี้ยว อมหวาน ตามรสชาติของกล้วยหอมสุกแท้ๆ

รหัสผลิตภัณฑ์ : 773310012
แบรนด์ : PLEARN (ตราเพลิน)
ขนาดสินค้า : กว้าง9ซม. ยาว9ซม. สูง 19.5ซม. นน.50กรัม
หน่วยนับ : กล่อง

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand