สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ปลาทรายทุบรสดั่งเดิม ตรามาเรียม ขนาด 39 กรัม


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปลาทุบปรุงรส เนื้อปลาทะเลเต็มคำแสนอร่อย หนุบหนับทานคู่ข้าวต้ม หรือทานเป็นอาหารว่างก็โดนใจ

รหัสผลิตภัณฑ์ : 894310044
แบรนด์ : OCEAN FISH SNACK
ขนาดสินค้า : 90 กรัม
หน่วยนับ : กล่ิอง

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand