สินค้าบริโภค ประเภทเครื่องดื่ม

Kopi กาแฟโบราณสตูล ดริพคอฟฟี่


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ถูกปากคอกาแฟไทย
ถูกใจคนรักกาแฟ
กาแฟพื้นบ้านสตูล
Satun Traditional Coffee
Drip Coffeeรหัสผลิตภัณฑ์ : 891120004

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand