สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

เครื่องเทศ อามานะฮ์


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

1 แพ็ค หอมเครื่องเทศแท้
- ผงกะหรี่ ( ข้าวหมกไก่, แกงกะหรี่ )
- ผงมาสาล่า ( แกงมาสาล่า, แกงกะหรี่แดง )
- ผงมัสมั่น ( แกงมัสมั่นไก่หรือเนื้อ )
40 กรัม x 3 ขวด
 รหัสผลิตภัณฑ์ : 895340012

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand