ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

กระเป๋าสายผักตบชวา 3 ชั้น สายเชือกหิ้วสีแดงเหลือง(เล็ก) บ้านบางตาแผ่น

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น

อ่างทอง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กระเช้าสานผักตบชวา : ทรงสำหรับใส่ขวกน้ำ 3 ชั้น สายเชือกหิ้วสีแดงเหลือง (เล็ก)

รหัสผลิตภัณฑ์ : 615330040
ขนาดสินค้า : ความกว้างรอบวง 23.6 cm x สูง 8 cm x ก้น 6 cm
หน่วยนับ : ใบ

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น

อ่างทอง

ที่อยู่:
19/2 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวัน อำเภอเมือง
Line: