สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ข้าวอินทรีย์ 9 มงคล

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

พะเยา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

"ข้าวอินทรีย์ตราเก้ามงคล ผลิตโดย ชุมชนบ้านดอกบัว (บ้านบัว) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิถีแห่งการดำเนินชีวิตของชุมชนบ้านดอกบัว ที่ดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตภายในชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน โดยการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เกษตรกรชาวบ้านดอกบัว ร่วมกันปลูกและเก็บเกี่ยวด้วยความรัก พร้อมทั้งเติบโดบและงอกงามด้วยลำน้ำต้นบัว สายน้ำที่ไหลมาจากภูเขา เป็นสายน้ำที่สะอาด จนทำให้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพร

รหัสผลิตภัณฑ์ : 556310001
น้ำหนักสินค้า : ปริมาณสุทธิ 999.99 กรัม
หน่วยนับ : กล่อง

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

พะเยา

ที่อยู่:
167/9 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง