สินค้าบริโภค ประเภทเครื่องดื่ม

กาทองเครื่องดื่มผักเชียงดา


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผักเชียงดดา ผักของคนรักสุขภาพ ใช้เป็นสมุนไพร รักษาโรคเบาหวาน และโรคอ้วน มานานกว่าสองพันปี ด้วยเหตุนี้เอง ผักเชียงดา จึงมีงานวิจัยมากมาย ในต่างประเทศ แม้กระทั่งญี่ปุ่นเอง ที่ได้นำผักเชียงดา ไปจดสิทธิบัตร ชาเบาหวาน

รหัสผลิตภัณฑ์ : 550320017
แบรนด์ : กาทอง
ขนาดสินค้า : น้ำหนัก 60 กรัม บรรจุ 30 ซอง
หน่วยนับ : กล่อง

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand