ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ผ้าขาวม้า "สงคราม (WAR TO KAN)" รุ่นบุคคลทั่วไป


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานชิ้นนี้ มาจากสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสิ่งที่โดดเด่นของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงนำจุดเด่นลายสะพานมาใส่ในผืนผ้า ด้วยเทคนิคการปักสะดึงด้วยเครื่องปัก โดยแต่ละสีก็ใช้เป็นสื่อแทนความหมาย และที่นี่ก็เป็นบ้านเกิด จึงอยากทำให้ผ้าทอมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเพิ่มขึ้น สินค้าต้นแบบรางวัลชมเชย สาขาออกแบบลายผ้า ประเภทบุคคลทั่วไป ปี2562

รหัสผลิตภัณฑ์ : 771530100
หน่วยนับ : ผืน

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand