ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

"ผ้าขาวม้าไฉไล 7 สี" รุ่นนักเรียน นักศึกษา


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานชิ้นนี้มาจากสีของสายรุ้ง ซึ่งปกติก็ทอผ้าเองและคลุกคลีกับการทอผ้ามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว ก็ได้ลองนำคู่สีทั้ง 7 สีมาเรียงกันเพื่อให้เกิดสีแปลกใหม่ สดใสเหมือนสายรุ้ง โดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติจากท้องถิ่นในการย้อมสี คือ ต้นอินทนิล ที่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด ใช้เปลือกใบมาย้อมสีผ้าและทอจนสสำเร็จ งานนี้เป็นความร่วมมือและความภูมิใจของคนในกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอ จังหวัดร้อยเอ็ด สินค้าต้นแบบรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สาขาออกแบบลายผ้า ประเภทนักเรียน นักศึกษา ปี2562

รหัสผลิตภัณฑ์ : 345530093
หน่วยนับ : ผืน

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand