ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ตะเกียงผ้าขาวม้า "FROM CRAFTING" รุ่นบุคคลทั่วไป


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานชิ้นนี้ คือ ตะเกียงเจ้าพายุ โดยส่วนตัวเป็นดีไซเนอร์ผลิตโคมไฟอยู่แล้วก็มีความถนัดทางด้านนี้ ก็มีแนวคิดนำรูปแบบงานหัตถกรรมไทยพวกกระจาดหิ้วมาพัฒนาให้เข้ากับผ้าขาวม้า ที่สามารถหิ้วไปไหนก็ได้ จึงออกแบบเป็นตะเกียงเจ้าพายุให้มีความโมเดิร์น ทันสมัยเพิ่มขึ้นเป็นระบบไฟแบบไร้สายหรือใส่ถ่านตามความสะดวกของผู้ใช้งาน โดยใช้ผ้าขาวม้าทอมือของชุมชน จังหวัดน่าน ส่วนเรื่องระบบไฟ สินค้าต้นแบบรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาเคหะสิ่งทอ ประเภทบุคคลทั่วไป ปี2562

รหัสผลิตภัณฑ์ : 110530089
หน่วยนับ : ดวง

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand