ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

เก้าอี้ผ้าขาวม้า "JAK E SANN BANNA MA YU KRUNG" รุ่นนักเรียน นักศึกษา


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานชิ้นนี้ คือ สุ่มไก่ นำมาออกแบบเป็นเก้าอี้มีโครงหลังคาบุด้วยผ้าขาวม้า ในส่วนโครงสุ่มไก่ใช้เป็นเหล็กสั้นที่ช่วยกันทำเองอาจจะดูไม่ได้มาตรฐานมากนัก โดยใช้ผ้าขาวม้าของชุมชน จังหวัดหนองคาย เนื้อผ้ามีคุณภาพดี นุ่ม ซับน้ำได้ดี มีสีสันหลากหลาย สินค้าต้นแบบรางวัลชมเชย สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ ประเภทนักเรียน นักศึกษา ปี2562

รหัสผลิตภัณฑ์ : 110530086
หน่วยนับ : ตัว

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand