ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

หมอนผ้าขาวม้า "KHOON KAN" รุ่นนักเรียน นักศึกษา


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานชิ้นนี้มาจากจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย โดยนำเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นอย่าง ‘ดอกคูนเสียงแคน’ ที่เป็นหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดมาออกแบบเป็นหมอน เลียนแบบมาจากรูปทรงเครื่องดนตรี ‘แคน’ และเลือกใช้ผ้าขาวม้าสีเหลือง เพื่อให้ตรงคอนเซ็ปต์สีเหลืองของดอกคูน โดยใช้ผ้าขาวม้าของชุมชนหนองแซง จังหวัดขอนแก่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความเป็นขอนแก่นที่แท้จริง สินค้าต้นแบบรางวัลชมเชย สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ ประเภทนักเรียน นักศึกษา ปี2562

รหัสผลิตภัณฑ์ : 440530083
หน่วยนับ : ใบ

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand