ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

กระเป๋าเดินทางผ้าขาวม้า "THE CENTRAL REGION" รุ่นบุคคลทั่วไป


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานชิ้นนี้ "Garden City" สวนพฤกษศาสตร์ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเคยเดินทางไปเที่ยวที่นั่นแล้วประทับใจจึงนำมาออกแบบเป็นกระเป๋าเดินทาง เพราะอยากเห็นผ้าขาวม้าเดินทางไปทั่วทุกที่ ตัวกระเป๋าเดินทางทำจากพลาสติก ใส่ของรับน้ำหนักได้หนัก 10 กิโลกรัม ถ้าหากปรับเป็นไฟเบอร์หรือวัสดุอื่นที่แข็งแรงขึ้นก็จะช่วยเพิ่มการรับน้ำหนักได้มากขึ้น โดยใช้ผ้าขาวม้าชุมชนจากกลุ่มผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนจังหวัดราชบุรี และกลุ่ม OTOP จากภาคอีสาน สินค้าต้นแบบรางวัลชมเชย สาขาออกแบบเครื่องใช้และเ

รหัสผลิตภัณฑ์ : 110530082
หน่วยนับ : ใบ

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand