ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

หมวกผ้าขาวม้า "กระบี่ KRAPEA" รุ่นนักเรียน นักศึกษา


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานนี้ คือ เตยปาหนัน ของขึ้นชื่อจังหวัดกระบี่ จึงคิดนำมาเป็นวัสดุในการออกแบบหมวกแบบผูกจะได้เหมาะกับศีรษะหลายขนาด ก็ได้สั่งเตยปาหนันมาตัดเองแล้วให้คุณยายเป็นคนช่วยเย็บให้ โดยใช้ผ้าขาวม้าทอมือของชุมชน จังหวัดขอนแก่น สินค้าต้นแบบรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับ ประเภทนักเรียน นักศึกษา ปี2562

รหัสผลิตภัณฑ์ : 110530076
หน่วยนับ : ใบ

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand