ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ชุดผ้าขาวม้า "BALI & EAST JAVA INDONESIA" รุ่นบุคคลทั่วไป


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบชุดนี้ คือ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ความเป็นธรรมชาติของบาหลีผสมกับความเป็นปรัชญาของฮินดูทำให้เกิดสมดุลในธรรมชาติ จึงคิดว่าเหมาะกับลายผ้าขาวม้า เพราะมีความเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวด้วยการย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกมังคุด ถ้านำมาตากแห้งจะได้สีค่อนข้างเข้ม ไม่ได้เป็นสีม่วงอย่างที่เราเข้าใจ ขึ้นอยู่กับค่าความเป็นกรดด่างของน้ำด้วย และทางบ้านมีพื้นฐานเรื่องผ้าขาวม้าอยู่แล้ว จึงออกแบบ ทอผ้า และตัดเย็บมาเป็นชุดนี้ สินค้าต้นแบบรางวัลชมเชย สาขาออกแบบเสื้อผ้า ประเภทบุคคลทั่วไป ปี2562

รหัสผลิตภัณฑ์ : 110530074
หน่วยนับ : ชุด

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand