ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ชุดผ้าขาวม้า "BABA-NYONYA" รุ่นบุคคลทั่วไป


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบชุดนี้มาจาก ชาวเปอรานากัน ประเทศสิงคโปร์ เป็นบ้านชาวจีนที่มีเชื้อสายมลายู เมืองที่มีความเป็นระบบระเบียบแต่ก็แทรกความเป็นโมเดิร์นแบบดั้งเดิมอยู่ในตัว และได้เลือกบาบ๋า-ย่าหยา (Baba-Nyonya) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหลักของเขามาใช้ในการออกแบบชุดเป็นลายกระเบื้องที่ประดับอยู่บนบ้าน และนำภาพดอกไม้มาตกแต่งให้มีสีสันสดใส โดยใช้ผ้าขาวม้าทอมือร้าน Worlacha อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผ้าขาวม้ามีโทนสีที่สดเป็นเอกลักษณ์ สินค้าต้นแบบรางวัลชมเชย สาขาออกแบบเสื้อผ้า ประเภทบุคคลทั่วไป ปี2562

รหัสผลิตภัณฑ์ : 110530071
หน่วยนับ : ชุด

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand