ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ชุดผ้าขาวม้า "KL BIRD PARK BIRD WATCHER" รุ่นบุคคลทั่วไป


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบชุดนี้ คือ สวนนกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเคยไปเที่ยวและสังเกตว่ามีนกหลากหลายสีสันต่างสายพันธุ์มาอยู่รวมกันแล้วดูสวยงาม จึงได้คิดออกแบบนำสีสันเหล่านั้นมาใส่ในผืนผ้า สีดูคล้ายๆกับสีของนกแก้ว เป็นการสร้างความแตกต่างให้ชุดสามารถไปมิกซ์กับผ้าเรียบๆให้ดูดีได้ ให้เข้าใจง่ายขึ้นว่าผ้าขาวม้าแต่งตัวง่าย โดยใช้ผ้าขาวม้าจากชุมชนตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สินค้าต้นแบบรางวัลชมเชย สาขาออกแบบเสื้อผ้า ประเภทบุคคลทั่วไป ปี2562

รหัสผลิตภัณฑ์ : 550530068
แบรนด์ : Khun Jack
หน่วยนับ : ชุด

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand