ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ชุดผ้าขาวม้า "MAHANAKHON KHONKAEN" รุ่นบุคคลทั่วไป


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบชุดนี้ คือ ดอกราชพฤกษ์ หรือดอกคูน ดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น นำมาออกแบบเป็นชุดใส่ทำงาน ให้ด้านหน้าตรงดูเรียบร้อยหน่อย แต่ก็ทำให้มีวอลลุ่มโดยจับเป็นกลีบดอกไม้ การเลือกสีและทำสไตล์ที่ดูดีจึงสำคัญ หากชุดนี้ไปอยู่ต่างประเทศก็สามารถเพิ่มมูลค่าผ้าขาวม้าให้ดูแพงได้ โดยใช้ผ้าขาวม้าของชุมชนบ้านด่านเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ และผ้าพื้นที่มีเนื้อผ้าเหมือนเกสรดอกไม้ ของบ้านสามฝาย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น สินค้าต้นแบบรางรองชนะเลิศ อันดับ 2 สาขาออกแบบเสื้อผ้า ประเภทบุคคลทั่วไป ปี2562

รหัสผลิตภัณฑ์ : 110530067
หน่วยนับ : ชุด

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand