ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ชุดผ้าขาวม้า "THE GOLDEN OF ASEAN" รุ่นบุคคลทั่วไป


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบชุดนี้มาจากเจดีย์ชเวดากอง (ประเทศเมียนมา) ประตูชัย (ประเทศลาว) และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (ประเทศไทย) นำมาประยุกต์ และผสมผสานกับรูปทรงเรขาคณิต ออกแบบตัดเย็บเป็นเสื้อโค้ทตัวยาว และชุดสามารถกลับด้านได้กลายเป็น 2ชุด โดยผ้าที่ใช้มาจาก 3 แหล่ง คือ ผ้าสีขาวจากอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี , ผ้าสีแดงจากจังหวัดสระบุรี แต่ใช้เส้นไหมของจังหวัดเพชรบูรณ์มาทอ และเส้นไหมลูกแก้วสีดำมาจากจังหวัดน่าน สินค้าต้นแบบรางวัลชนะเลิศ สาขาออกแบบเสื้อผ้า ประเภทบุคคลทั่วไป ปี2562

รหัสผลิตภัณฑ์ : 110530065
หน่วยนับ : ชุด

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand