ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ชุดผ้าขาวม้า "KAMAR BANDH (อยุธยาอาภรณ์) " รุ่นนักเรียน นักศึกษา


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบชุดนี้มาจากการแต่งกายของหญิงสมัย ‘อยุธยา’ จากภาพเขียนในสมุดภาพไตรภูมิพระร่วงสมัยอยุธยา จึงนำมาออกแบบเป็นชุดราตรีที่ดูแปลกใหม่ทำเป็นถุงมือที่ต่อกับแขน แล้วพันเป็นผ้าพันคอ โดยใช้ผ้าขาวม้าจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจุดเด่นของลวดลายที่คละสลับกันเป็นตารางหมากรุก และมีสองสีสลับด้านตามแนวยาวของปลายทั้งสองข้าง ทำเป็นริ้วสลับสีกัน เพื่อให้ดูมีเลเยอร์ สินค้าต้นแบบรางวัลชมเชย สาขาออกแบบเสื้อผ้า ประเภทนักเรียน นักศึกษา ปี2562

รหัสผลิตภัณฑ์ : 440530064
หน่วยนับ : ชุด

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand