ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ชุดผ้าขาวม้า "SWITCH COLLECTION" รุ่นนักเรียน นักศึกษา


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบชุดนี้ คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนออกมาในทางแฟชั่นได้มากที่สุด การดีไซน์ของเสื้อจึงเป็นการวางรูปแบบของเสาวัดพระแก้ว มีการประดับกระเบื้องและกระจกเงา นำมาออกแบบชุดสูททำให้ผ้าขาวม้าที่นำมาใช้ดูแพง ดูหรู ดูมีเรื่องราวยิ้งขึ้น และยังคงรักษาอัตลักษณ์ของผ้าขาวม้าไว้ โดยใช้ผ้าขาวม้าของจังหวัดขอนแก่น และใช้ผ้าฝ้ายสีพื้นจากจังหวัดหนองคาย สินค้าต้นแบบรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สาขาออกแบบเสื้อผ้า ประเภทนักเรียน นักศึกษา ปี2562

รหัสผลิตภัณฑ์ : 110530058
หน่วยนับ : ชุด

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand