ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ชุดผ้าขาวม้า "BEAUTY OF FAITH" รุ่นนักเรียน นักศึกษา


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบชุดนี้ คือ การทาแป้งทานาคาของชาว'เมียนมา' ซึ่งอิงมาจากการล้างพระพักตร์และการทาทานาคาของพระมหามัยมุนี จึงนำลักษณะการปาด รูปแบบของการนำไม้ทานาคามาวนกับแผ่นหินเพื่อให้ได้แป้งทานาคา มาแสดงออกในผลงานการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ BEAUTY OF FAITH แสดงถึงความสวยงามที่มีความเชื่อ โดยใช้ผ้าขาวม้าทอมือของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี สินค้าต้นแบบรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาออกแบบเสื้อผ้า ประเภทนักเรียน นักศึกษา ปี2562

รหัสผลิตภัณฑ์ : 110530057
หน่วยนับ : ชุด

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand