ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

กระเป๋าบะจ่าง - ตรัง


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กระเป๋าผ้าผ้าขาวม้าทอมือ ทรงบะจ่าง สีสันสวยงาม

รหัสผลิตภัณฑ์ : 892330007
ขนาดสินค้า : ขนาด : 9 x 9 cm ความยาวถึงสาย 13 cmน้ำหนัก : 10 กรัม
หน่วยนับ : ใบ

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand