ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

กระเป๋าริมลูกไม้ M

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ภูเก็ต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กระเป๋ากระจูดหุ้มผ้าลูกไม้สวยงาม

รหัสผลิตภัณฑ์ : 883430101
ขนาดสินค้า : ขนาด 8.5 x 12 นิ้ว
หน่วยนับ : ใบ

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ภูเก็ต

ที่อยู่:
บลูมังกี้ ถนนพังงา เลขที่ 3 ซอย 3 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง