ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

กระเป๋าเอนกประสงค์ใหญ่ สหกรณ์คำพระ


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กระเป๋าผ้าขาวม้า สายหนัง PU เกรด A รุ่นอเนกประสงค์สำหรับใส่เครื่องสำอางค์

รหัสผลิตภัณฑ์ : 337330097
ขนาดสินค้า : ขนาด : 1.5 x 9 x7 นิ้วน้ำหนัก : 30 กรัม
หน่วยนับ : ใบ

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand