สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

ชุดกาแฟทรงเหลี่ยมบิวโบน+ช้อน ศิลปนคร


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชุดกาแฟ ลายไก่ นิวโบนพร้อมจานรอง มอบเป็นของขวัญ หรือของใช้ปลิต จากเซรามิค เนื้อดี

รหัสผลิตภัณฑ์ : 552340019
ขนาดสินค้า : ขนาด : จาน 5.3 นิ้ว แก้ว 2.5x4x3 นิ้ว ช้อน 5 นิ้วน้ำหนัก : 300 กรัม
หน่วยนับ : ชุด

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand