สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ข้าวไร่ดอกพะยอม ข้าวเปลือก


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะประจำพันธุ์ -เป็นพันธุ์ข้าวไร่ ข้าวเจ้าพื้นเมือง สูงประมาณ 150 เซนติเมตร -ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน -อายุเก็บเกี่ยว ถ้าปลูกต้นเดือนมิถุนายน เกี่ยวปลายเดือนตุลาคม ถ้าปลูกปลายเดือนสิงหาคม เกี่ยวปลายเดือนมกราคม (อายุประมาณ 145 – 150 วัน) -ลำต้นเขียว ใบยาว ค่อนข้างแคบ ชูรวงดี เมล็ดเรียวยาว -ข้าวเปลือกสีฟางก้นจุด -ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 2 สัปดาห์ -เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.3 x 2.4 x 2.0 มิลลิเมตร -เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.3 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร -ปริมาณอมิโลส 24 % -คุณภาพ

รหัสผลิตภัณฑ์ : 893310025
ขนาดสินค้า : น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม
หน่วยนับ : กิโลกรัม

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand