ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

แมสปิดปากผ้าขาวม้าแบบครึ่งหน้า


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แมสผ้าขาวม้ากี่กระตุก เย็บ 3 ชั้น ชั้นที่ 1 ผ้าขาวม้า ชั้นที่ 2-3 ผ้าขาวบาง มีช่องใส่ฟิวเตอร์

รหัสผลิตภัณฑ์ : 330330013
ขนาดสินค้า : ขนาด : 12.5 x 24 cmน้ำหนัก : 10 กรัม
หน่วยนับ : ชิ้น

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand