สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

กระถางต้นไม้


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กระถางดินเผาสำหรับปลูกต้นไม้ หรือ ใส่ดอกไม้ตกแต่งบ้าน ไซส์กลาง ทุกใบเจาะรูด้านล่าง

รหัสผลิตภัณฑ์ : 330340003
ขนาดสินค้า : ขนาดกระถางสีน้ำตาล : 4.5 x 4 นิ้ว น้ำหนัก : 700 กรัมกระถางสีดำน้ำตาล 3.2 x 3.5 นิ้ว น้ำหนัก : 500 กรัม
หน่วยนับ : ใบ

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand