30/08/2560

โครงการข้าว


ประมวลภาพบรรยากาศงานข้าว “สด สร้าง สุข” ที่ผ่านมาในวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2560 ณ SIAM PARAGON, PARAGON และ CENTER POINT OF SIAM SQUARE ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาทั้งกิจกรรมต่างๆ ในงานและอาหารภายในงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดงานในครั้งนี้ มีการออกร้านจากเครือข่ายประชารัฐจังหวัดต่างๆ และร้านค้าชั้นนำ 

“ข้าว สด สร้าง สุข ” ยกระดับข้าวสู่เกรดพรีเมียม

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พ้อยท์ สยามสแควร์ และกลุ่มเกษตรเข้มแข็ง ผนึกกำลังกันจัดงานข้าว "สด สร้าง สุข" ขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม นี้  โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร และสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ถึงความหลากหลายของพันธุ์ข้าวไทย ตลอดจนข้าวที่ผลิตโดยวิถีเกษตรอินทรีย์ รวมถึงแสดงศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จากข้าว  ในการจัดงานดังกล่าวบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด มีความภูมิใจที่จะนำเสนอนวัตกรรม “เครื่องสีข้าวครัวเรือน” ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงข้าวเปลือกสดจากเกษตรกรสู่ครัวเรือน เครื่องสีข้าวครัวเรือนนี้จะมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ขนาดกระทัดรัด ใช้งานง่าย ปลอดภัย ไม่มีฝุ่น และใช้ได้กับข้าวหลากหลายสายพันธุ์ การพัฒนานวัตกรรม “เครื่องสีข้าวครัวเรือน” จะช่วยสร้างช่อทางขายใหม่ให้กับชาวนาที่ผลิตข้าวคุณภาพสูงรวมถึงข้าวพันธุ์พื้นถิ่นต่างๆ โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมและสั่งจองได้ในงานนี้

นอกจากนวัตกรรมเครื่องสีข้าวครัวเรือนแล้ว ภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิ การออกร้านของเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีทั่วประเทศทั้ง 6 ภูมิภาค รวมกว่า 30 ชุมชน  การขายเมนูข้าวหลากหลายรูปแบบจากร้านอาหารชั้นนำ อาทิ โออิชิ, Pot ministry, Coffee beans, S&P, และแสนแซ่บ  การแสดงทำอาหารเมนูพิเศษจากข้าวโดยเชฟชื่อ งานศิลปะเกี่ยวกับข้าวจากศิลปินชื่อดัง รวมถึงการจัดแสดงผลงานออกแบบต่างๆ เช่น การออกแบบถุงใส่ข้าวจากดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ และการแสดงดนตรีบันเทิงชาวนาอีกด้วย งาน “ ข้าว สด สร้าง สุข มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคมนี้ พร้อมกัน ณ 3 ศูนย์การค้า คือ พาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน  ลานอีเดน 2 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล และชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พ้อยท์ สยามสแควร์  โดยตลอด 4 วันของการดำเนินงาน คณะจัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 100,000 คน