15/06/2565

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ร่วมกับ eisa นำนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่กลุ่มสตรีผ้าทอมือบ้านรางจิก จ.เพชรบุรี


      โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับโครงการ eisa (Education Institute Support Activity) โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาการออกแบบและแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขับเคลื่อนกิจกรรม “Creative Young Designers” ลงพื้นที่กลุ่มสตรีผ้าทอมือบ้านรางจิก จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าของกลุ่ม ทั้งการแปรรูป การใช้เส้นใย และการทอผ้าขาวม้า พร้อมทั้งช่วยพัฒนาสินค้าแปรรูปใหม่ๆ รวมทั้งดำเนินการจัดกิจกรรม Workshop การออกแบบตัดเย็บชุดแฟชั่นผ้าขาวม้าสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย จนได้ผลงานต้นแบบชุดแฟชั่นผ้าขาวม้ามอบให้แก่ชุมชน
      นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก จสอ.ประภาส อินทรธนู กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  มาร่วมให้แนวทางการพัฒนาด้านการตลาดแก่กลุ่มสตรีผ้าทอมือบ้านรางจิกอีกด้วย